Жилищна сграда в София

Архитектурното бюро изработва за Вас

*Проекти по всички части за ново строителство и ремонти на стари обекти

*ПУП и РУП

*Площоразпределение, количествени сметки и ценообразуване

*Проекти за различни видове програми и обществени поръчки

*Проекти за промяна на предназначение на обекти

*Проекти за рекламни елементи, кемперстоп площадки и различни огради

*Проекти за дървени къщи и беседки